המסע בזמן של תיקי הבניין

מהו תיק בנין | אחסון תיקי בנין | שדרוג ארכיון | סריקת מסמכים | טיוב נתונים

מהו תיק בנין?

תיק הבניין הוא אסופה של מסמכים, אדריכלים, תכנוניים ומנהליים, המספרים למעשה את ההיסטוריה של הבניין מיום הקמתו.

בין המסמכים שבתיק: התרי הבנייה שניתנו לבניית הבניין ולתוספות הבניה השונות, תכניות אדריכליות של הבניין ("גרמושקות"), תכניות הממ"ד או המקלט, תכניות סניטריות, אישורי הרשויות השונות, הפקעות שבוצעו, תשלומים ששולמו וכדומה.


אחסון התיקים

לכל רשות מקומית קיים ארכיון בו מאוחסנים כל תיקי הבניין השייכים לה.

ארכיונים אלה הם בני עשרות שנים, מימי הקמת הישוב ועד לימינו אנו. עם הזמן התיקים התיישנו והתבלו וגם המסמכים בתיק – מתבלים, מתפוררים ואף נעלמים.

מלבד תהליכי הבלאי הטבעיים, גם התיעוד פעמים רבות לוקה בחסר, ולמעשה אף אינו קיים. כך, מוצאת עצמה הרשות בלא מידע מהימן על מספר תיקי הבניין, המסמכים המצויים בהם וכמובן, עם תיקים ומסמכים מתפוררים וחסרים ככל שחולף הזמן.
ברוב הרשויות קיימת מערכת ממוחשבת לניהול תיקי הבניין. עפ"י רוב, רמת הנתונים במערכת זו לוקה בחסר: הנתונים מעטים, חסרים ואפילו שגויים. זאת, מאחר ולרוב, הארכיון הוקם שנים רבות לפני המחשוב עצמו.


שדרוג הארכיון – סריקת מסמכים וטיוב נתונים

רשויות רבות יוזמות בשנים האחרונות פרויקטים משולבים של "טיוב, שדרוג וסריקה" שמטרתם – טיפול כולל בתיקי הבניין, הן ברמה הפיזית והן ברמת הניהול הממוחשב.

 • ברמה הפיזית – עיקר הטיפול הוא החלפת תיקי הקרטון הישנים בתיקים חדשים ומיון המסמכים ברמות שונות, כולל העברת חלק מן המסמכים לאחסון בארכיון חיצוני.
 • ברמת הניהול הממוחשב – מתבצע טיוב וקליטת נתונים (בהתבסס על מסמכי התיק ובהשוואה לאתרי תוכן גיאוגרפיים) ובהמשך סריקה של "גרמושקות" ומסמכים מתיקי הבניין

סריקת תיקי הבניין מאפשרת:

 1. שימור החומרים הפיזיים
 2. תיעוד מסודר של המידע
 3. הנגשת המסמכים לציבור התושבים (על ידי הצגתם באתר האינטרנט של הרשות)

חברת פורום שרת משמשת כיועצת לרשויות מקומיות בתחום סריקה ושדרוג ארכיונים (הסריקה עצמה מבוצעת על ידי חברת סריקה חיצונית במסגרת מכרז)

 

עיקרי פעילותינו בפרויקט:
 • איפיון תכולת העבודה הנדרשת – בהתאם לצרכי הרשות
 • קבלת החלטות על אופי הטיפול בתיקי הבניין, סוגי המסמכים לסריקה, פורמט הסריקה וכיו"ב
 • העברת הנחיות לקבלן הסריקה
 • ביצוע פיילוט מקדים ובהמשך – שינויים מתבקשים בתהליך העבודה
 • בקרת איכות לתהליך העבודה ולתוצרי הסריקה
 • הדרכת צוות העובדים
 • ניהול הפרויקט בשוטף ומענה לבעיות
 • איפיון אמצעי תיוק חדשים לפי העדפת הרשות
 • טיפול בהעברת המסמכים הסרוקים לאתר האינטרנט של הרשות
 • הדרכת עובדי הרשות והטמעת הפרויקט

 

התוצר הסופי:
 • תיק בניין פיזי חדש ומסודר
 • נתוני כתובת, גוש וחלקה מעודכנים במערכת ממוחשבת
 • כל נתוני הבקשות בתיק הבניין קלוטים במערכת ממוחשבת
 • מסמכים סרוקים ונגישים לרשות ולציבור
 • מסמכים כפולים ולא רלוונטיים נשלחים לאחסון בארכיון חיצוני

דילוג לתוכן