מידע תכנוני

הכנת דפי/תיקי מידע תכנוני
בהתאם לתיקון 101 לחוק התכנון והבניה

 

 


דפי/תיקי המידע נערכים כחלק מהשירות לתושבים ולאנשי המקצוע
  • איתור מיקום (גוש/חלקה) ויעוד הקרקע
  • פירוט קומפילטיבי של זכויות הבניה המותרות, התראות, מגבלות וכל מידע תכנוני רלוונטי נוסף
  • הפקת דף מידע המורכב משני חלקים: גרפי ואלפא-נומרי
  • עבודה במערכת רישוי זמין ובמערכות התפעוליות של הרשות
דילוג לתוכן