היטלים מקומיים

חישוב פוטנציאל שטחי בניה
כפלטפורמה לחישוב היטלים מקומיים

 

 


  • בדיקת כל התכניות המופרטות החלות ביעודים הרלוונטיים
  • איתור השטחים העיקריים ושטחי השירות
  • ביצוע אומדני פוטנציאל לשם הערכת שטחי בניה עתידיים
  • הכנת טבלה מסכמת עם כלל הנתונים
דילוג לתוכן