התפתחות התקנון והתב"ע – מימי המנדט הבריטי ועד ימינו

מסמכי תכנית בנין עיר | סגנונות בניה | הנחיות בניה |  קוים מנחים לתכנון | סוגי מרפסות

 


 

מאמר זה הינו סקירה של התפתחות תקנון התב"ע במקביל להתפתחות הבניה בישראל.

תכנון עירוני הוא תחום העוסק בפיתוח הפיזי, החברתי והכלכלי של גושי ערים, שכונות או אזורים בעיר או בעיר כמכלול שלם.

 

תכנית בנין עיר (תב"ע) היא מסמך בעל תוקף חוקי-משפטי, שנועד להסדיר את השימוש בקרקע בשטח נתון.תכנית בניין עיר מורכבת משני מסמכים עיקריים – תשריט ותקנון.

התשריט הוא מסמך גרפי משורטט, הכולל מפה, של המצב התכנוני המוצע בקרקע שבתחום התכנית.

התקנון הוא מסמך משפטי, שנקרא כמקשה אחת ביחד עם תשריט התכנית. התקנון מפרט הוראות ביחס לשימושי הקרקע וזכויות הבניה ביעודים השונים וכן הנחיות שונות ביחס למימוש התכנית.

התכנון העירוני מושפע ממצב כלכלי, חברתי ומדיני כמו גם מ"אופנות" משתנות.

התכנון העירוני המתועד הקיים בארץ, כמו גם תכנון המבנים החל בתקופת המנדט הבריטי-בתחילת שנות ה-20 של המאה העשרים. בעת ההיא, התכנון היה כפוף לחוק התכנון והבניה הבריטי, קרי אותו החוק שהיה אז בבריטניה.

 הבניה בשנות ה-20 עד שנות ה-40

בשנים הללו החלה עליה של יהודים בעלי ממון מאירופה לארץ. יהודים אלה בנו בתי מידות להם ולבני משפחתם. חסרי הממון התגוררו בשכירות ובדמי מפתח.

מבחינה אדריכלית שנים אלו מאופיינות בסגנונות מעורבים – אקלקטיים, באוהאוס ועוד.  

 

הנחיות הבניה בתקנונים: 

בשנים הללו התקנונים כללו מספר הנחיות מצומצם שניתנו בקווים כלליים ביותר כגון: קווי בנין, שטח מגרש מינימלי, אחוזי בניה, מספר קומות ומספר מבנים בחלקה. כפועל יוצא נראה כי המתכנן – האדריכל נהנה מחופש רב בתכנון וההשפעה המרכזית היתה אופנה, אידאולוגיה וכמובן רצון המזמין.

 

מבנה בסגנון אקלקטי                                                                               מבנה בסגנון באוהאוס

 

 

הקווים המנחים בבניה בשנות ה-20, ה-30 וה-40:
 • מתן חשיבות רבה לחזיתות המבנים
 • שטח דירה ממוצע – 90 מ"ר כולל מרפסות
 • קיום מעברים בין החדרים
 • כניסה לדירה דרך למעבר/הול
 • יציאה למרפסות כמעט מכל החדרים
 • שירותים מופרדים ומטבח קטן
 • אין חלוקה של  החללים בדירה לפרטי וציבורי
 • מרפסות בולטות

 


 

הבניה בשנות ה-50 וה-60

בשנים אלו היו מספר גלי עליה גדולים למדינת ישראל. על מנת למצוא פתרונות דיור לעולים החדשים נדרשה בניה מהירה ומאסיבית. נבנו שיכונים מסוגים שונים – תהליכי התכנון והבניה היו מהירים. לאור זאת ניכר הוויתור על הארכיטקט ועל הארכיטקטורה, לטובת התמקדות במילוי הצרכים הקיומיים.

הבניה התבצעה על-ידי קבלנים לכל בעל יכולת והתאפיינה בצניעות – באותה עת נבנו דירות קטנות וזולות מחומרים זולים, ללא השקעה ב"עיצוב" וארכיטקטורה.

 

הנחיות הבניה בתקנונים:

בשנים אלו ההנחיות כללו: קווי בנין, שטח מגרש מינימלי, אחוזי בניה, מספר קומות, מספר מבנים בחלקה. נראה כי מתחילה התייחסות לחניה וניסיון לתת הנחיות לעיצוב. התקנון עדיין קצר ותמציתי ומאפשר פרשנות למתכנן.

 

 

הקווים המנחים לבניה בשנות ה-50 וה-60:
 • אין חשיבות לחזית המבנה
 • שטח דירה ממוצע – 50 מ"ר
 • כניסה לדירה דרך הול
 • יש מרפסות, מטבח קטן
 • אין פינת אוכל
 • אין חלוקה לפרטי וציבורי
 • מרפסות בולטות

 

 


 

הבניה בשנות ה-70

המיתון הגדול של שנות ה-60 הסתיים ורמת החיים החלה לעלות. יחד עם זאת עדיין ניכר ויתור על הארכיטקט ועל הארכיטקטורה בתהליכי התכנון.

מתחילה סגירת המרפסות ברפפות על מנת להגדיל את הדירות הקטנות שנבנו בשנות ה-50 וה-60.  

הניצחון במלחמת ששת הימים והרחבת הגבולות הביאו לאופוריה כלכלית וחברתית אשר לוותה לעתים בפאר "נובו-רישי". התוצאה הובילה לבניה פרטית נרחבת בפרברי הערים, אשר כללה מבנים ראוותניים בניגוד לצניעות אשר היתה נהוגה קודם לכן. ברוח פוסט-מודרנית חדשה זו הכל היה מותר – גגות רעפים, חלונות קשתיים, אריחי אבן מודבקים – כיד הדימיון הטובה על היזם והלקוח.

בתחילת שנות השמונים התרחבה התופעה, הרחבת השכונות הפכה ממוסדת וקיבלה את הכינוי "בנה ביתך".

 

הנחיות הבניה בתקנונים:

בשנים אלו הנחיות הבניה כללו: קווי בנין (בבינוי שבתשריט), העדר שטח מגרש מינימלי, אחוזי בניה, מספר קומות, מספר מבנים בחלקה. קיימת התייחסות לחניה, דוודים וכבלי טלפון ונעשה ניסיון לתת הנחיות לעיצוב.

 

 

הקווים המנחים לבניית המבנים בשנות ה- 70:
 • חזית ישרה עם מרפסות שקועות
 • שטח דירה ממוצע – 100 מ"ר
 • כניסה לדירה ישירות לחלל הסלון
 • מטבח גדול, פינת האוכל מהווה חלק חלק המגורים
 • ישנה חלוקה לאזור פרטי ואזור ציבורי

 


 

הבניה בשנות ה-80

בשנים אלו רמת החיים בישראל ממשיכה לעלות. מתחילה בניה לגובה וניכרת חזרה לעיצוב ותכנון ארכיטקטוני של המבנים.

 

הנחיות הבניה בתקנונים:

הנחיות משנים אלו כללו: קווי בנין, שטח מגרש, אחוזים/שטחי בניה  הכוללים כבר את שטחי המרפסות, מספר קומות, מספר יחידות דיור, יש התייחסות לחניה, דודים וכבלי טלפון ויש הנחיות לגבי חזיתות המבנים, פיתוח וגדרות.

 

 

הקווים המנחים לבניית המבנים בשנות ה-80:
 • חזית ישרה ללא מרפסות בולטות. ישנן מרפסות שירות בלבד
 • שטח דירה ממוצע – 120 מ"ר ( לדירת 4 חדרים)
 • כניסה לדירה אל חלל הסלון
 • מטבח גדול, פינת האוכל בסלון
 • בניית יותר מחדר שירותים אחד
 • חלוקת החללים בדירה לאזור פרטי ואזור ציבורי
 • בניה על הגג (חדרים על הגג או דירות פנטהאוז)
 • בניה לגובה
 • שכונות "בנה ביתך"

 

 


 

הבניה בשנות ה-90

בתחילת שנות ה-90 ישראל חווה גל עליה גדול. רמת החיים ממשיכה לעלות ויחד עם כך עולה גם ערך הקרקע ונבנים מגדלי דירות רבים. פריחה בתחום העיצוב והארכיטקטורה ניכרת במרחב הבנוי. ניכרת הכרה בחשיבות השמירה על איכות הסביבה והקפדה על עמידה בתקנים.

 

הנחיות הבניה בתקנונים:

תכניות לבניה מהירה (ול"ל – ועדות לבניה מהירה), תכניות עבות כרס עם ריבוי הוראות בניה, הנחיות עיצוב ארכיטקטוניות, הנחיות בנושא איכות הסביבה ואקוסטיקה, הוראות לשמירה על הנוף וכיו"ב. ישנה התייחסות לנושא אנטנות, דוודים, מסתורי כביסה ומזגנים, הנחיות לבניית מרתפי חניה, בניה על הגג ובריכות שחיה.

למסמכי התכנית נוספים נספחים רבים כגון נספחי בינוי, תנועה וחניה.

 

הקווים המנחים לבניית המבנים בשנות ה-90:
 • מרפסות "קופצות" – בנויות לסירוגין כל 2 קומות (על מנת למנוע את תופעת סגירת המרפסות)
 • תמהיל של דירות במספר גדלים (קטנות, גדולות)
 • הקפדה על ארכיטקטורה ועיצוב פנים
 • כניסה לדירה אל חלל הסלון
 • מטבח פתוח, פינת אוכל
 • חלוקת החללים בדירה לאזור פרטי ואזור ציבורי
 • בניה על הגג (חדרים על הגג או דירות פנטהאוז)
 • בניה לגובה
 • בניית מרחבים מוגים בעקבות מלחמת המפרץ

 


 

הבניה בשנות ה – 2000 ועד היום

הבניה בישראל כיום מושפעת מן המצב הכלכלי והחברתי ומגורמים גלובליים. לאור העלייה החדה ברמת החיים בישראל, מתאפיינת גם הבניה בעושר ארכיטקטוני ועיצובי. השנים האחרונות מאופיינות בניסיון לקבוע סדר עדיפויות לאומי, חברתי וסביבתי חדש בפיתוח האורבני. תכניות ארציות לטווח ארוך החלו מיושמות. ניכרת השפעה של מגמות גלובליות בתכנון העירוני כגון תכנון ירוק ותכנון בר-קיימא.

 

מבנה אחיד לתוכניות (מבא"ת 2006):

על מנת ליצור אחידות ובהירות בהגשת תכניות מתאר מקומיות ומפורטות, התקין משרד הפנים נוהל בשם מבנה אחיד לתוכניות (מבא"ת). הנוהל כולל פירוט אופן הגשת התשריט והוראות התוכנית ("התקנון"), תוך התייחסות הן להגשת המסמכים והן להגשה הממוחשבת.

 

 

תכניות בנין עיר הפכו עבות כרס יותר מאי פעם, מכילות שלל הוראות, הנחיות, מגבלות ואיסורים שונים ומחייבות שיתוף פעולה בין מהנדסים ומתכננים מתחומים שונים. קיים דגש על הוראות לבניה ירוקה, שמירה על ערכי טבע ושימור מבנים וכן בניה על פי תקנים מחייבים.

 

התקנונים מכילים התייחסות לנושאים הבאים:
 • הוראות בנושא עיצוב אדריכלי
 • הוראות בניה עפ"י תקן "בניה ירוקה"
 • הוראות לפיתוח סביבתי
 • הוראות בנושא נטיעת עצים, העתקת עצים, שימור עצים
 • הוראות בנושא מבנים לשימור והנחיות לשימור
 • הוראות בנושא תנועה וחניה
 • הוראות בנושא ניהול ואחזקת המבנה והחניון
 • הוראות בנושא הריסת מבנים וטיפול בפסולת בניין
 • הוראות בנושא איכות הסביבה
 • הוראות בנושא בטיחות טיסה
 • הוראות בנושא "סטייה ניכרת"
 • הוראות בנושא טיפול בנגר עלי לקליטת מי נגר וחלחול למי תהום
 • הוראות בנושא משטר הרוחות
 • הוראות בנושא הצללה

 

  

 

קוים מנחים לבניית המבנים בשנות ה – 2000:
 • ניצול מקסימלי של זכויות הבניה במגרש – בניה לגובה רב גם של עשרות קומות
 • תכניות פינוי – בינוי והתחדשות עירונית (גם באמצעות תמ"א/38 – תכנית ארצית לחיזוק מבנים נגד רעידות אדמה)
 • דגש רב על עיצוב וארכיטקטורה
 • ביטול תופעת המרפסות הבנויות לסירוגין (מרפסות "קופצות")
 • חובת בניית מרחבים מוגנים
 • תכנון פנים מושקע – "יחידת הורים", "פינת משפחה", מטבח פתוח עם פינת אוכל, חלוקה לשטחים פרטיים וציבוריים ביחידת הדיור
 • תמהיל מגוון של יחידות דיור – החל מקטנות מאוד ועד גדולות מאוד
 • גידול בשטח יחידת דיור "סטנדרטית" – דגש על דירות גדולות – גם 5-6 חדרים
 • ריבוי יחידות דיור "מיוחדות" – דירות גג, דירות גן, דופלקסים, דירות יוקרה מסוגים שונים
 • מתן דגש וטיפול בשטחים ציבוריים של הבניינים – לובי מפואר, בריכת שחיה / חדר כושר במבנה וכיו"ב
דילוג לתוכן