רישוי בניה – בדיקה וקידום בקשות להיתר עבור רשויות מקומיות

התמחות בבקשות מורכבות:
התחדשות עירונית ותמ"א 38, מגדלים,  בנייה רוויה, מבני ציבור וכדומה

  • בדיקת בקשות להיתר וטיפול בהן החל מקבלת הבקשה ועד לקבלת טופס 4
  • ליווי וקידום מול אדריכל/ עורך הבקשה, קיום פגישות עבודה, מתן מענה לשאלות וסיוע בפתרון בעיות
  • עבודה במערכת רישוי זמין ובמערכות התפעוליות של הרשות
  • פרה-רולינג – מתן מידע ויעוץ ראשוני לפני הגשת בקשה
  • קבלת קהל מקצועי וכללי
  • ייעול ושיפור תהליכי עבודה – הכנת טפסים, ניהול טבלאות מעקב, יצירה והטמעה של נהלי עבודה ייחודיים
  • גיבוש וכתיבת מדיניות עירונית והסדרת מסלולי טיפול תואמים
  • ניהול ישיבות היגוי, יעוץ ומתן פתרונות לטיפול במקרים חריגים (בין היתר בהתבסס על פס"ד והחלטות עבר)
  • ייעוץ לטיפול בעררים, כתיבת חוו"ד מקצועיות וייצוג הרשות בדיונים
דילוג לתוכן