תחומי עיסוק

יעודי קרקע

ניהול יעוץ, אפיון ובקרת איכות
  ביצוע הקמה, טיוב ועדכון נתונים שוטף

 

קראו עוד

רישוי בניה – בדיקה וקידום בקשות להיתר עבור רשויות מקומיות

התמחות בבקשות מורכבות:
התחדשות עירונית ותמ"א 38, מגדלים,  בנייה רוויה, מבני ציבור וכדומה
קראו עוד

הכנת תב"עות ובדיקת תכניות

הכנת תב"עות מפורטות ונושאיות וקידומן עד מתן תוקף
בדיקת תכניות מסוגים שונים עבור ועדות לתכנון ובניה

קראו עוד

מערכות מידע גאוגרפיות (GIS)

יעוץ ואפיון שכבות מידע גאוגרפי, מערכות ותוכנות
 הקמה של מאגרי מידע וניתוח נתונים מרחביים
קראו עוד

מידע תכנוני

הכנת דפי/תיקי מידע תכנוני
בהתאם לתיקון 101 לחוק התכנון והבניה

 

קראו עוד

היטלים מקומיים

חישוב פוטנציאל שטחי בניה
כפלטפורמה לחישוב היטלים מקומיים

 

קראו עוד

יעוץ תכנוני

הנחיות מרחביות
חוו"ד מקצועיות

קראו עוד

פרויקטים גרפיים

הכנת מפות, קומפילציות
ויצירת קבצים גרפיים מסוגים שונים
קראו עוד

דילוג לתוכן