כל מה שצריך לדעת על תכנית בניין עיר (תב"ע)

מהי תכנית בנין עיר | יעודי קרקע | סוגי תכניות וההיררכיה ביניהן | הליך הכנה ואישור של תב"ע | נוהל מבא"ת

קראו עוד

המסע בזמן של תיקי הבניין

מהו תיק בנין | אחסון תיקי בנין | שדרוג ארכיון | סריקת מסמכים | טיוב נתונים

קראו עוד

התפתחות התקנון והתב"ע – מימי המנדט הבריטי ועד ימינו

מסמכי תכנית בנין עיר | סגנונות בניה | הנחיות בניה |  קוים מנחים לתכנון | סוגי מרפסות

 


קראו עוד

פרוגרמה תכנונית למבני ציבור ושטחים פתוחים בעיר גבעתיים

פרוגרמה תכנונית | שטחים ציבוריים פתוחים | מבני ציבור | זכויות בניה | הסדרי קרקעות

 


קראו עוד

דילוג לתוכן